למעוניינים יש לשלוח אל: liba.uzg@gmail.com

מועד הגשת מועמדות עדכני: עד לתאריך יא' אלול 11.9.19