בית אורי צבי פותח את פרויקט המכתבה לשלוש קבוצות נרשמים במשך שלושה חודשים

לכל קבוצה יהיו שותפים בין 10-15 כותבים.

מועדי המפגשים של הקבוצות המונחות הם:

אליעז כהן: מפגש ראשון – יום ראשון ה-3.9, 17.9.

תום בייקון אוחיון: מפגש ראשון – יום ראשון ה-20.8. 18.9

יונתן ברג: מפגש ראשון – יום רביעי ה-16.8, 4.9.

מנחי הקבוצות, הנהלת המכתבה ובית אורי צבי יפעלו לקידום יוצרים פעילים אינטרנטית אל תוצרים מעובדים וחשיפתם.

הקבוצה הינה סגורה ותכניה חסויים למי שאינו משתתף רשום בה (בהליך ההרשמה באתר).

במידת העניין, תהיה חשיפה חלקית של תכנים קבוצתיים באתר המכתבה הכללי,

שתתרום להכרה חיצונית בקבוצה ובמשתתפיה.

יש לשמור על פרטיות, ולהימנע מהפצה ושיתוף חיצוניים של יצירות ותרגילים.

שמירה על שיח נקי ומכבד, הן בתכנים המועלים והן בתגובות עליהם.

לאחר כל העלאה מקוונת, יוכלו חברי הקבוצה להשתתף בהתאם באופן פתוח,

בכפיפה ללוח זמנים מוגדר מראש.

מלבד התכנים הכתובים, בתקופת הזמן שבין המפגשים, המשתתפים יזכו גם לסרטוני וידיאו אינפורמטיביים שיהיו פתוחים לצפייתם .

מומלצת השתתפות פעילה במפגשים ובאינטרנט, להשתייכות, התפתחות וביטוי אישי וכן להתגבשות ותרומה קבוצתית.

עלות ההרשמה לכל קבוצה הנה 250 ש"ח, דמי רצינות לכל תקופת הפיילוט, אוגוסט-ספטמבר.

תינתן קדימות בהרשמה לפורמט העתידי הרחב של המכתבה, למשתתפי הפיילוט.