שאלות נפוצות ותשובות

שאלות ותשובות

1. מה ההבדל בין כיתת אמן וסדנת כתיבה?

כיתת אמן – 10 מפגשים, מפגש אחת לשבועיים + הנחייה וליווי שוטף של צוות המכתבה בין המפגשים באמצעות פלטפורמה של קבוצת פייסבוק סגורה.
סדנת כתיבה – 12 מפגשים, מפגש אחת לשבוע. העבודה בין המפגשים תעשה בדוא"ל מול המנחה ועל פי סילבוס הסדנה.    

2. כמה משתתפים יש בכל סדנה

לכל קבוצה יהיו שותפים בין 10-15 כותבים.

3. אני לא ממש מצוי בעולם הפייסבוק האם זו בעיה

לא, ממש לא! צוות המכתבה יעמוד לרשותך בכל עניין וישמח לעזור בהנגשת הפלטפורמה לאלו שאינם מצויים בה, לפני פתיחת כיתת האמן ובמהלך.
כמו כן, ישנם כמה דברים נוספים שכדאי להכיר:
מנחי הקבוצותהנהלת המכתבה ובית אורי צבי יפעלו לקידום יוצרים פעילים אינטרנטית אל תוצרים מעובדים וחשיפתם.
הקבוצה הינה סגורה ותכניה חסויים למי שאינו משתתף רשום בה (בהליך ההרשמה באתר).
במידת הענייןתהיה חשיפה חלקית של תכנים קבוצתיים באתר המכתבה הכללישתתרום להכרה חיצונית בקבוצה ובמשתתפיה.
יש לשמור על פרטיותולהימנע מהפצה ושיתוף חיצוניים של יצירות ותרגילים.
שמירה על שיח נקי ומכבדהן בתכנים המועלים והן בתגובות עליהם.
לאחר כל העלאה מקוונתיוכלו חברי הקבוצה להשתתף בהתאם באופן פתוחבכפיפה ללוח זמנים מוגדר מראש.
מלבד התכנים הכתוביםבתקופת הזמן שבין המפגשיםהמשתתפים יזכו גם לסרטוני וידיאו אינפורמטיביים שיהיו פתוחים לצפייתם .
מומלצת השתתפות פעילה במפגשים ובאינטרנטלהשתייכותהתפתחות וביטוי אישי וכן להתגבשות ותרומה קבוצתית.