קישורים

http://www.antho.net/uri-zvi-greenberg/  –  אתר האנטרנט של 'המחלקה לתרגום'

http://www.antho.net/index.html – אתר כתב העת ירושלמי בו מתפרסמים תרגומים ומאמרים של מחלקת התרגום.