הצוות המנהל

אסף ברקי

מנכ"ל
asaf@uzg-jlm.org
גת

גת ויסנשטרן

רכזת פרוייקטים
office@uzg-jlm.org
חמדה תמונה

חמדה אידל

מנהלת קהילות ופרוייקטים
hemda@uzg-jlm.org

אלחי סלומון

עורך כתב עת 'יהי'
yehi@uzg-jlm.org