תקנון רכישה

תנאים כלליים לשימוש עמותות, ארגונים, עסקים, תורמים ולקוחות באתר של בית מורשת אורי צבי גרינברג (בית אורי צבי). בית מורשת אורי צבי גרינברג (ע"ר) מספר עמותה: 580310878, ת.ד 32415 ירושלים, מיקוד 9132301.

מסמך זה מהווה את התנאים הכלליים לשימוש עמותות, ארגונים ועסקים (להלן "בתי העסק").

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה:

תשלום/תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצוע.

יש לפנות אל העמותה בכתובת האימייל office@uzg-jlm.org עם בקשת הביטול,

בצירוף 4 ספרות אחרונות של כ"א + שם מלא + תאריך ושעת ביצוע העסקה.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

אחריות החברה ואספקת המוצרים:

העמותה ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.

העמותה מתחייבת לשלוח בדואר רשום את המוצרים בתוך 10 ימי עסקים מיום ההזמנה.

העמותה אינה אחראית לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.

הגבלת פרטיות:

העמותה פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלך.

פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת ולא יועברו לצד ג'.