yonatan

סדנת כתיבת זכרונות

מנחה: אילת אסקוזידו

הסדנה תתקיים לאורך 12 מפגשים, בימי חמישי בבוקר בין 10:00-12:30 החל מה4.10.18

עלות: 1,530 ש"ח

סיפורי הזיכרונות מבעבעים ומבקשים לקבל ביטוי בעולם? אם התשובה היא כן – הסדנה מיועדת לך. לחובבי כתיבה ולמעוניינים להתנסות בה, הקדישו זמן לתהליך קסום של היזכרות, ובואו לפענח את הסיפור שלכם באמצעות כתיבה.

בעבודה קבוצתית מונחית ובמשימות אישיות, באמצעות תרגילים יצירתיים וטכניקות מעוררות כתיבה משוחררת – נסלול שבילים אל הזיכרון, נעלה על הכתב את הסיפורים שעדיין לא נכתבו. כל משתתף יתקדם בקצב שלו, ולכולם מובטח מסע פנימה והביתה, למחוזות רחוקים ואהובים, לתחנות בזמן. המשתתפים בסדנה יסיימו 12 מפגשים עם קובץ של סיפורים פרי עטם, אותם יוכלו לעבד בהמשך ולהוציאם לאור על פי רצונם. במהלך הסדנה נדון בדרכים השונות להפיקם ולהעבירם הלאה.

 

על המנחה:

אילת אסקוזידו: "את הביוגרפיה הראשונה כתבתי כי סקרן אותי לחזור לילדותם של אבי ושש אחיותיו, ולפענח את גרעין יחסיהם. מאז ערכתי כ-70 ספרים תיעודיים, הוצאתי לאור סיפורי חיים מגוונים ביותר, כל אחד יחיד ומיוחד. ראיינתי מאות נשים וגברים שפתחו בפניי את דלת ביתם ולבם, את אלבומי המשפחה, את ארכיוניה הפיזיים והווירטואליים, החשופים והמסווגים, ושהפקידו בידיי את מלאכת הרקמה העדינה של דמות מורשתם האישית, המשפחתית או הקהילתית. כל זאת בשעה שכולנו מודעים לכך שהסיפור יישאר כאן אחרינו, והאחריות על עיצוב הזיכרון גדולה.

בין המחויבות לעבר ולעתיד, קיים ההווה שבו מתרחש נס היצירה. בכל פעם מחדש אני נוכחת בתרומתם הרגשית העצומה של חשיפת הזיכרונות ואיחוי השברים לכדי סיפור בעל נוכחות, משמעות ורצף. בל נשכח, בכתיבה אוטוביוגרפית אדם שב אל ביתו, אל שורש הווייתו – מסע מציף, מומלץ לצאת אליו מצוידים בתמיכה ראויה. כאן יתרונה הגדול של קבוצה כותבת – מתגלים בה אחווה, הקשבה ושיח בעלי ערך רב. זו חממה מגֵנה ומצמיחה עם תנאי אמפתיה בטמפרטורה האידיאלית לאוורר מגירות, לעורר זיכרונות, לאפשר להם קול, צורה ואות ולשחרר."

 

אילת איסקוזידו