053-017-website-banner-3007172
053-017-website-banner-3007176
053-017-website-banner-600550-310717
053-017-website-banner-600550-3107172
053-017-website-banner-600550-3107173
053-017-website-banner-600550-3107176
053-017-website-banner-600550-3107178
divider-3
p-4
text-mp-1

בית אורי צבי או בשמו הרשמי "בית מורשת אורי צבי גרינברג" הוקם בשנת 1999, ביוזמתה של גב' גאולה כהן, כמרכז תרבותי וחינוכי המוקדש ליצירה, לימוד והגות ברוח מורשתו של אורי צבי גרינברג (אצ"ג).

מיקומו של בית אורי צבי במרכז העיר ירושלים, מהווה ביטוי הן למרכזיות  העיר ביצירתו והגותו של אצ"ג, והן לשאיפת המוסד להוות מוקד מוביל בעיר לפעילויות תרבות וחינוך ברוח ציונית ויהודית.

בבית אורי צבי ישנו בר הופעות והרצאות, וכן ספריה המתמחה בשירת אצ"ג ובתחומי השירה והפרוזה העברית, תולדות ישראל, המחתרות, והגות ציונית.

p-4
text-mp-2

בבית אורי צבי, במרכזה של ירושלים, שוכן בר ההופעות והרצאות "מלכא", מדובר בתופעה ייחודית, בר הופעות והרצאות אשר שוכן במרכז לכותבים ומשוררים.

בבר מלכא מתקיימות הופעות שונות ממגוון של תחומים המביאות לקדמת הבמה את היצירה הירושלמית המקורית על גווניה. בר מלכא מעניק סביבה תומכת ומאפשרת  ליוצרים ויוצרות צעירים מתחומי השירה, הכתיבה והמוסיקה אשר מעוניינים לצמוח ולהתפתח בהשראת גדול משוררי ירושלים אורי צבי גרינברג.

p-5
p-5

צור איתנו קשר לכל נושא אנו כאן בשבילך
צור איתנו קשר לכל נושא אנו כאן בשבילך